Wetterschutzfarbe

Laikapstākļu izturīga, zīdaini spīdīga, funkcionāla krāsa

  • Nesatur šķīdinātājus
  • Ilgstoši elastīga
  • Nenolobās
  • Viegli atjaunojama
  • Viegla iestrāde

       

Biopin Wetterschutzfarbe ir laikapstākļu izturīga, zīdaini spīdīga, funkcionāla krāsa ilgmūžīgiem koksnes krāsojumiem ārdarbos. Tas ir ļoti izturīgs pret UV starojumu un laikapstākļiem. Krāsas slānis saglabā pastāvīgu elastību, tam nav tendences lobīties un tāpēc ir ērti piemērots renovācijai.

Piemērošanas joma: Visām koka detaļām ārdarbos bez tiešas saskares ar zemi, piemēram, nojumes, žogi, lapenes, guļbūves no egles vai priedes koka. Nav piemērota cietkoksnei ar augstu blīvumu, piemēram, ozolam, kastaņkokam vai merbau.

Uzklāšana: Gatavs uzklāšanai. Pirms lietošanas labi samaisīt. Pamatnēm jābūt tīram, sausām, bez putekļiem un taukiem. Virsmai jābūt smalki noslīpētai. Nelietot tiešos saules staros vai temperatūrā, kas zemāka par 10 °C. Pirms lietošanas labi samaisīt. Ar otu vienmērīgi uzklājiet krāsu šķiedras virzienā. Uzklājiet vismaz 2 kārtas. Lai nodrošinātu vislabāko aizsardzību pret laikapstākļiem, ieteicams uzklāt 3 kārtas. Koksni, kas ir uzņēmīga pret zilēšanu (sēnīti), būt ieteicams apstrādāt ar biopin Holzwurmfrei.

Uzklāšanas temperatūra: Uzklāšanas un žāvēšanas laikā gaisa un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +10 °C. Nelietot stiprā vējā, miglā, tiešos saules staros, lielā mitrumā, lietū vai vai pirms iespējama nakts sala.

Žūšana: Atkarībā no gaisa mitruma putekļi nelīp pēc 3 – 5 stundām. Pārkrāsojama pēc 24 stundām. Pienainais izskats iesākumā izzūd žūstot.

Instrumentu tīrīšana: Ar biopin Pinselreiniger, noskalojiet ar ūdeni.

ES robežvērtība GOS e/Wb = 130 g/l. Šis produkts satur < 1 g/l. Izvairīties no izmešanas vidē. Iznīcināt saskaņā ar noteikumiem. Nodrošiniet pietiekamu gaisa apmaiņu uzklāšanas un žūšanas laikā. Neieelpot slīpēšanas putekļus. Valkājiet aizsargmasku. Neieelpot slīpēšanas putekļus. Valkājiet aizsargmasku. Lai izvairītos no krāsu toņa novirzēm, sajauciet dažādas vienas krāsas toņu partijas. Ir iespējama produktam raksturīga dabīga pārklājuma dzeltēšana, kā arī dabīgām krāsām raksturīga smarža. Krāsojuma rezultāts ir atkarīgs no pamatnes stāvokļa; drukātie krāsu toņi var atšķirties no reālajiem. Biopin ir atbildīgs par produkta kvalitāti, nevis par nepareizu lietošanu.

Uzmanību. Satur 2-metil-2H-izotiazol-3-onu. Var izraisīt alerģiskas ādas reakcijas. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Izvairīties no putekļu/dūmu/gāzu/miglas/tvaiku/aerosola ieelpošanas. Valkājiet aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu/ sejas aizsardzību. Lietot sejas aizsarglīdzekļus. Ja uz ādas: Mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: meklēt medicīnisku palīdzību. Izsmidzinot var veidoties bīstami pilieni. Neelpot aerosolu vai miglu.