Imprägnieröl

Gruntēšanas un impregnēšanas eļļa

  • Ilgstoši elastīga
  • Nenolobās
  • Viegli atjaunojama
  • Viegla iestrāde

       

Biopin Imprägnieröl – Bezkrāsaina gruntēšanas un impregnēšanas eļļa no augu eļļām un sveķiem. Tā dziļi iesūcas koksnē un veido adhēziju veicinošu un ūdensnecaurlaidīgu slāni uz cietkoksnes un skujkoksnes.

Pielietošanas joma: neapstrādāta vai eļļota cietkoksne un skujkoksne. Iekšdarbiem un ārdarbiem.

Uzklāšana: Pirms lietošanas labi samaisīt. Pamatnēm jābūt tīram, sausām, bez putekļiem un taukiem. Virsmai jābūt smalki noslīpētai. Nelietot temperatūrā, kas zemāka par 10 °C. Ar otu vienmērīgi uzklājiet grunti plānā kārtā. Pēc 5 – 10 minūtēm noņemiet eļļas pārpalikumus otu vai dvieli, kas nesatur plūksnas.

Patēriņš: 70-85 ml/m2 vienā kārtā uz normāli uzsūcošām virsmām.

Žūšana:  izžūst un var būt krāsojama pēc aptuveni 6-8 stundām. Ļaujiet stipri piesūcinātām virsmām nožūt 1 – 2 dienas.

Instrumentu tīrīšana: Ar biopin Vedünnung.

Uzglabāšana: Uzglabāt labi noslēgtu, sausā un neaizsalstošā vietā.

Sastāvdaļas: Dabīgās eļļas un sveķi, izoalifāti, žūšanas veicinātāji bez svina un kobalta.

ES robežvērtība GOS f/šķ.b. = 720 g/l. Šis produkts satur < 520 g/l.

Drošības norādījumi: Atkārtota saskare var izraisīt ādas plaisāšanu vai plaisāšanu. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Izvairīties no izmešanas vidē. Iznīcināt saskaņā ar noteikumiem. Lietošanas laikā nodrošiniet pietiekamu gaisa apmaiņu uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Ar dabīgām eļļām  piesūcinātas drānām un slīpēšanas putekļiem iespējama pašaizdegšanās. Tāpēc ļaujiet izmantotajām lupatām izžūt izklātām vai iemērkt tās ūdenī. Neieelpot slīpēšanas putekļus. Lietojiet aizsargmasku. Iespējama dabīga krāsas dzeltēšana un dabīgām krāsām raksturīga smarža. Pārklājuma rezultāts ir atkarīgs no pamatnes. Veiciet izmēģinājuma krāsojumu. Biopin ir atbildīgs par produkta kvalitāti, nevis par nepareizu lietošanu.